Ecografie

 

ECOGRAFIE
ECOGRAFIE ABDOMINO-PELVINA 160 RON
Test non-stres (NST sau cardiotocograma) 70 lei
ECOGRAFIE ABDOMEN 120 RON
ECOGRAFIE PELVIS 100 RON
ECOGRAFIE TESUTURI MOI 100 RON
ECOGRAFIE TIROIDIANA 120 RON
Ecografie monitorizare ovulatie 90 RON
Ecografie sarcina trim 1 – depistare 150 RON
Ecografie obstetrica morfologica trim 1 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D )-DUBLU TEST+CD 510 RON
Ecografie obstetrica morfologica trimestrul 2 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 550 RON
Ecografie obstetrica morfologica trimestrul 3 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 530 RON
Ecografie gemelara obstetrica morfologica trim 1 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D )-DUBLU TEST+CD 650 RON
Ecografie gemelara obstetrica morfologica trimestrul 2 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 800 RON
Ecografie gemelara obstetrica morfologica trimestrul 3 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 700 RON
Ecografie obstetrica sarcina trim 2/3 – fara morfologie (cu evaluare Doppler) TRIPLU TEST +CD 300 RON
Ecografie sarcina obstetrica biometrie Doppler trimestrul 1/2/3 (monitorizare) 300 RON
Consultatie ginecologie 150 RON
ECOGRAFIE ENDOVAGINALA 250 RON
ECOGRAFIE VASCULAR DOPPLER CERVICALA 160 RON
ECOGRAFIE VASCULAR DOPPLER VENE 190 RON
ECOGRAFIE TESTICULE 100 RON
ECOGRAFIE MAMARA – UNILATERALA 100 RON
ECOGRAFIE MAMARA – BILATERALA 170 RON