Ecografie

ECOGRAFIE
  ECOGRAFIE ABDOMINO-PELVINA 160 RON
  Test non-stres (NST sau cardiotocograma) 70 lei
  ECOGRAFIE ABDOMEN 120 RON
  ECOGRAFIE PELVIS 100 RON
  ECOGRAFIE TESUTURI MOI 100 RON
  ECOGRAFIE TIROIDIANA 120 RON
  Ecografie monitorizare ovulatie 90 RON
  Ecografie sarcina trim 1 – depistare 150 RON
  Ecografie obstetrica morfologica trim 1 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D )-DUBLU TEST+CD 510 RON
  Ecografie obstetrica morfologica trimestrul 2 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 550 RON
  Ecografie obstetrica morfologica trimestrul 3 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 530 RON
  Ecografie gemelara obstetrica morfologica trim 1 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D )-DUBLU TEST+CD 650 RON
  Ecografie gemelara obstetrica morfologica trimestrul 2 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 800 RON
  Ecografie gemelara obstetrica morfologica trimestrul 3 – (evaluare biometrica, morfologica, Doppler, 3D/4D ) +CD 700 RON
  Ecografie obstetrica sarcina trim 2/3 – fara morfologie (cu evaluare Doppler) TRIPLU TEST +CD 300 RON
  Ecografie sarcina obstetrica biometrie Doppler trimestrul 1/2/3 (monitorizare) 300 RON
  Consultatie ginecologie 150 RON
  ECOGRAFIE ENDOVAGINALA 250 RON
  ECOGRAFIE VASCULAR DOPPLER CERVICALA 160 RON
  ECOGRAFIE VASCULAR DOPPLER VENE 190 RON
  ECOGRAFIE TESTICULE 100 RON
  ECOGRAFIE MAMARA – UNILATERALA 100 RON
  ECOGRAFIE MAMARA – BILATERALA 170 RON